„A pesszimista minden lehetőségben látja a nehézséget;
az optimista minden nehézségben meglátja a lehetőséget.”

(Winston Churchill)

bemutatkozás

Az ARB Privacy Consulting Kft. olyan szellemi műhely ahol a szakmai közösség a hagyományos tanácsadói tevékenység értékeinek megőrzése mellett új és rugalmas keretek között dolgozik.

Tanácsadó Irodánk az ügyfelet „Partnerként” kezeli: a feladatokat mindig vele szoros együttműködésben valósítjuk meg, nem „csak” tanácsot adunk, hanem rugalmasan, eredményorientáltan segítjük megbízóinkat. A partnereinknek nyújtott, hosszú távra szóló megoldások biztosítják egyben a mi hosszú távú fejlődésünket is. Ezen alapul a jövőnk. Csapatmunkában dolgozunk. Komplex szolgáltatást nyújtunk, ami nem létezhetne egymás tisztelete és megbecsülése nélkül. Képesek vagyunk együttesen, a Tanácsadó Irodánk égisze alatt összefogott különböző szakterületek együttese által a problémamegoldást rendszerszemléletben kezelni.

Filozófiánk gondolatisága és értékrendünk: „A pesszimista minden lehetőségben látja a nehézséget; az optimista minden nehézségben meglátja a lehetőséget.” (Winston Churchill)

Küldetésünk: Tudásunkkal megoldáshoz segítjük megbízóinkat. Cselekvésünkkel a küldetésünk teljesítését szolgáljuk, ami megegyezik az ügyfelek érdekével.

Tényezők sora szól amellett, hogy miért bennünket válasszanak, miben vagyunk úgymond „mások”, illetve miért érdemes megbízni a szakértelmünkben.

ami mellettünk szól

Alapelvünk, hogy küzdünk és győzünk.

Munkánk jellemzője a rugalmasság, a kreativitás és igényesség. Hangsúlyt helyezünk arra, hogy szolgáltatásainkat az ügyfél egyedi szükségletei és igényei alapján nyújtsuk. Testreszabott megoldásokkal állunk elő, melyről meggyőződéssel hisszük, hogy azok megbízónk célját szolgálják. Munkánk során konkrét kihívásokra keressük a választ. Nem dolgozunk kész receptekkel.

Hiszünk az interaktív kapcsolatokban. Érdemi és folyamatos együttműködésre törekszünk ügyfeleinkkel, a bizalmon alapuló hosszú távú személyes és online kapcsolatok kiépítésére és fenntartására.

Építünk a kölcsönös bizalomra és megbecsülésre. Tiszteljük a megbízókat, a versenytársakat és a kölcsönös tiszteletet elvárjuk tőlük is. Az előzetes tárgyalás a leendő megbízásról, még nem jelenti azt, hogy el is vállaljuk a munkát.

Felelősségteljesen tesszük vállalásainkat, ami garanciát jelent arra nézve, hogy a megbízást a legjobb tudásunk szerint teljesítjük.

Törekszünk a kölcsönös előnyökön alapuló hosszú távú partnerkapcsolatok kialakítására.

munkatársaink

dr. Révész Balázs
Ügyvezető 

dr. Amigya Andrea
Adatvédelmi és információszabadság szakértő, tanácsadó 

dr. Buzás Péter
Adatvédelmi és információszabadság szakértő, tanácsadó 

dr. Rákos Zsuzsanna
Adatvédelmi és információszabadság szakértő, tanácsadó

dr. Kuthiné Nagy Andrea
Adatvédelmi és információszabadság szakértő, tanácsadó

Magyarázat a GDPR-ról

Szerkesztő(k): Dr. Buzás Péter, Dr. Péterfalvi Attila, Dr. Révész Balázs

Szerző(k): Dr. Árvay Viktor, Dr. Bendik Tamás, Dr. Bojnár Katinka, Dr. Buzás Péter, Dr. Eszteri Dániel, Dr. Majsa Ágnes, Dr. Osztopáni Krisztián, Dr. Péterfalvi Attila, Dr. Révész Balázs, Dr. Sziklay Júlia

Kiadás dátuma: 2021.október

A kötet célja, hogy világos nyelvezettel és közérthetően, mégis a szakértő szemével mutassa be az Európai Unió adatvédelmi keretrendszerének alapját képező rendelet egyes előírásait, jogintézményeit. Mindezt úgy, hogy a leírtakat az adatvédelem iránt elkötelezett szakértők, az adatkezelők és adatfeldolgozók, a jogalkalmazók, illetve a terület iránt érdeklődő laikusok a gyakorlatban is hasznosítani tudják.

A kötet létrejöttében és hatályosításában az adatvédelem terén kiemelkedő tudással rendelkező szakemberek, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jelenlegi és volt munkatársai vettek részt, ennek köszönhetően az anyagba a rendelet alkalmazandóvá válása óta eltelt három év során felgyülemlett gyakorlati ismeretei mentén az újdonságok, a legfontosabb jó gyakorlatok, illetve a jogalkalmazási tendenciák is belekerültek.

A kötetben kifejtettek további megértését segítik a rövidítések jegyzéke, valamint a magyarázat végén található további információk. Ezek közül is kiemelnénk az egységes európai joggyakorlat formálásában kiemelt szerepet játszó különféle szakanyagokat, különös tekintettel az ún. 29. cikk szerinti Adatvédelmi Munkacsoport által elfogadott dokumentumokra, valamint az Európai Adatvédelmi Testület a hatályos szabályozás szempontjából jelentős iránymutatásaira. Emellett a kötetet kiegészítettük azokkal a – hazai és nemzetközi – bírósági döntésekkel, hatósági állásfoglalásokkal és határozatokkal is, melyek a jogalkalmazást segíteni, orientálni hivatottak. A hatályosított és kibővített kézirat továbbá tartalmazza az annak lezárásáig, azaz 2021. május 31-éig elfogadott és hatályba lépett, a rendelethez és az ún. Bűnügyi Irányelvhez kapcsolódó legfontosabb jogszabályokra történő hivatkozásokat is.

A könyv megvásárolható

Magyarázat a GDPR-ról

Jelen kötet célja az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletében foglalt rendelkezések strukturált és szisztematikus elemzése, amely egyúttal tekintettel van az új uniós szabályozás által szükségessé tett nemzeti jogalkotás eredményére is. Ennek megfelelően a kötet a rendelet szabályainak ismertetése mellett bemutatja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb releváns törvények parlament által már elfogadott módosításait is. A kötet továbbá röviden figyelmet szentel az uniós „Adatvédelmi csomag” másik elemének, az úgynevezett rendőrségi irányelvnek is.

Jelen kötet szerzői gárdáját a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jelenlegi és volt munkatársai alkotják.

Köztük Buzás Péter és Révész Balázs akik szerzőként és szerkesztőként is felügyelték jelen kötetet.

A könyv megvásárolható

1

elkészített
szabályzat

1

adatvédelmi
audit

1

elvégzett hatásvizsgálat

1

sikeres incidens
kezelés

Szolgáltatásaink

Adatvédelmi
audit

Szeretné, ha feltérképeznénk és jelentés formájában bemutatnánk az adatkezelési folyamatait?

Tovább

Adatvédelmi tanácsadás

Szeretne teljeskörűen megfelelni az Önre vonatkozó adatvédelmi előírásoknak?

Tovább

Adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás

Kötelező adatvédelmi tisztviselőt kijelölnie? Vagy szeretné az adatvédelmet szakértő kezekre bízni?

Tovább

Munkavállalói adatkezelések

Szeretné, ha az Ön által foglalkoztatott munkavállalók személyes adatait megfelelő módon kezelni, a jogszabályi előírások eleget téve, átlátható módon?

Tovább

Egészségügyi adatkezelések

Egészségügyi szolgáltatóként fontosnak tartja a jogszerű és szakszerű adatkezelést?

Tovább

Webáruházak adatkezelése

Webáruháza üzemeltetéséhez szüksége van szakszerű adatvédelmi tanácsadásra?

Tovább

Információszabadság

Közfeladatot ellátó szervként maradéktalanul meg szeretne felelni az átláthatóság követelményének?

Tovább

ARB-campus

Szeretné növelni munkavállalói adatvédelmi tudatosságát? Figyelmébe ajánljuk rendszeres adatvédelmi oktatásainkat.

Tovább

Visszaélés bejelentés

Felkészült már a visszaélés bejelentési rendszerrel kapcsolatos teendőkre?

Tovább

Referenciáink

Az ARB Privacy Consulting Kft. a hazai nagyobb és kisebb vállalkozásoknál, közfeladatot ellátó szerveknél, intézményeknél folytatott le auditokat, végez adatvédelmi tanácsadást, megfelelésre felkészítést, valamint belső oktatásokat, emellett tanácsadói szerződések keretében nemcsak az adatvédelmi tisztviselői, de a belső tisztviselőknek is nyújt támogatást. Referenciáinkról érdeklődjön Tanácsadó Irodánkban személyesen.

Ismerd Meg szakértői csapatunkat

Az ARB Privacy Consulting Kft. arra törekszik, hogy egyesítse az adatvédelem hatósági felügyelete során megszerzett tudást a piaci gyakorlatokkal és tapasztalatokkal. Munkatársaink a hazai piacon egyedülálló elméleti tudással és szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek. Tevékenységük pedig – összességében – több mint három évtizedet ölel fel.

Szakértőink között megtalálható címzetes egyetemi docens, adatvédelmi és infokommunikációs szakjogász, szenior adatvédelmi és információszabadság szakértő, szenior auditor, illetve informatikai és információbiztonsági szakértő. Szakismereteink az adatkezelés szempontjából kiemelt ágazatok mellett kiterjednek mind a köz-, mind pedig a magánszektor adatkezeléseire.

Tanácsadó Irodánk a stratégiai partnereinkkel kiegészülve összeszokott csapatként működik közre a megfelelőségi megoldások kialakításában.

Rólunk Írták

Wolters Kluwer

Az ARB Consulting Kft. által szervezett harmadik adatvédelmi reggelin ezúttal a GDPR aktuális kérdéseiről és az automatikus döntéshozatali rendszer, valamint a gépi tanulás kapcsolatáról tudhattunk meg érdekességeket.

Wolters Kluwer

A szakmai együttműködés, a jó gyakorlatok kialakítása és alkalmazása, valamint az adatvédelemmel kapcsolatos tudás bővítése mellett nagy igény van az olyan, kötetlenebb rendezvényekre is, ahol a szakemberek finom vacsora és zene mellett kikapcsolódhatnak…

IT Business

A GDPR alapjaiban változtatta meg az adatvédelem hazai és uniós szabályozását. E változások az elmúlt év során új és jelentős kihívások elé állították az adatkezelőket, valamint az őket támogató, IT területen dolgozó szakértőket, adatvédelmi tisztviselőket is. Sokkal nagyobb mértékben kellett összehangolniuk munkájukat, hiszen a GDPR fókuszában a személyes adatok bizalmassága, integritása áll…

MADAT

Az ARB Privacy Kft. 2019. március 1-jén rmegrendezi az 1. Adatvédelmi Tisztviselők Bálját. A Magyar Adatvédelmi Tudatosságért Társaság Egyesülete (MADAT) örömmel értesült e kezdeményezésről, és támogatja a rendezvényt. Reményünket fejezzük ki, hogy minél több, az adatvédelemmel foglakozó kolléga lesz ott a bálon, ahol talán kicsit ki tudunk lépni a dolgos hétköznapok taposómalmából…

Wolters Kluwer

A rendezvény célja Révész Balázs, az ARB Privacy Kft. ügyvezetőjének szándéka szerint az, hogy a szakmai, az előadásokat prezentáló konferenciák mellett közvetlenebb keretek között is legyen lehetőségük a szakértőknek, ügyvédeknek, adatvédelmi tisztviselőknek eszmét cserélni az adatvédelmi kérdésekről. A tematikus reggeliken a szakma számára kiemelt és aktuális témákat veszik sorra a Wolters Kluwer Kft. kiadásában megjelent Magyarázat a GDPR-ról című könyv szerzői, akik a vendégek hozzászólásainak is teret engedve igyekeznek „fogyaszthatóbbá tenni a GDPR menüjét”.

Wolters Kluwer

Az ARB Privacy Kft. 2020. január 31-én rendezi meg az Adatvédelmi Tisztviselők Bálját a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda Márványtermében. A bál szakmai fővédnöke a Wolters Kluwer Kiadó, melynek gondozásában jelent meg a Magyarázat a GDPR-ról, személyes fővédnöke: Dr. Péterfalvi Attila címzetes egyetemi tanár, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke.

Az esemény apropóján a Bál házigazdájával, Révész Balázzsal, az ARB Privacy Kft. ügyvezetőjével, c. egyetemi docenssel beszélgettünk.

MADAT

2020. január 31-én került sor az ARB Consulting Kft. szervezésében egy gyönyörű helyszínen – a Széchenyi Gyógyfürdő márványtermében – az Adatvédelmi Tisztviselők 2. báljára. A bál szakmai fővédnöke a Wolters Kluwer Kiadó, míg a személyes fővédnök Dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke volt…

Millásreggeli

Barna Balázs, a Transferwise európai expanzióért felelős vezetője volt az óra első felében a vendégünk. Mit kell tudni a cégről? Mivel foglalkozik? Mit tud, amit a bankok nem? Az adatvédelem nemzetközi napján, megbeszéltük, hogy mit csinál egy adatvédelmi tisztviselő. Ehhez dr. Révész Balázs, adatvédelmi tanácsadó, az ARB Privacy Consulting Kft. ügyvezetője volt a segítségünkre.

Wolters Kluwer

December 3-án rendezték meg a Mezzo Music Restaurantban a negyedik adatvédelmi reggelit, amelyen az ARB Privacy Consulting Kft. ügyvezetője dr. Révész Balázs mellett, dr. Majsa Ágnes a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Engedélyezési és Incidensbejelentési Főosztályának vizsgálója, valamint Szöllősi Tibor a LegalITLab Kft. ügyvezetője tartott előadást.

ISACA Budapest Chapter

Szeretnénk a figyelmedbe ajánlani az idén első alkalommal megrendezésre kerülő Adatvédelmi Tisztviselők Bálját.

Az ARB Privacy Kft. és a Wolters Kluwer Hungary Kft. szervezésében kerül megrendezésre 2019. március 1-én – hagyományteremtő céllal – az I. Adatvédelmi Tisztviselők Bálja a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda Márványtermében.

Blog

Mindent amit tudni kell a GDPR-ről!

Adatvédelmi állásfoglalás

Last Updated on 2020-12-03 by Admin_Arbconsulting Adatvédelmi állásfoglalás Szerző: ARB Consulting Kft. 1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2020. szeptember 16-án kelt állásfoglalásában azt vizsgálta, hogy milyen feltételek mellett üzemeltethet egy gazdasági társaság a tulajdonában lévő gépjárművek kabinjainak elején útfigyelő, felvételt készítő fedélzeti kamerákat. Az állásfoglalás alapjául szolgáló megkeresés szerint a társaság a fedélzeti

Bővebben »

Módosulnak az érintetti jogok gyakorlásának és a jogorvoslati lehetőségek igénybevételének szabályai

Last Updated on 2020-12-03 by Admin_Arbconsulting Módosulnak az érintetti jogok gyakorlásának és a jogorvoslati lehetőségek igénybevételének szabályai Szerző: ARB Consulting Kft. 2020. május 5-én hatályba lépett a veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 179/2020. (V. 4.) Korm. rendelet(Rendelet), amely jelentősen módosítja az érintetteket az adatkezelés vonatkozásában megillető jogok gyakorlásának, a

Bővebben »

A munkaerő-kölcsönzők adatkezelői státusza

Last Updated on 2020-12-03 by Admin_Arbconsulting A munkaerő-kölcsönzők adatkezelői státusza Szerző: ARB Consulting Kft. „A munkaerő-kölcsönzés a legelterjedtebb atipikus foglalkoztatási forma, számosságában a legnagyobb volumenű” állapítja meg a Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetsége.[1] A munkaerő-kölcsönzés a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 214. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenység, amelynek keretében a

Bővebben »

Megjelent az ePrivacy rendelet legújabb tervezete

Last Updated on 2020-12-03 by Admin_Arbconsulting Megjelent az ePrivacy rendelet legújabb tervezete Szerző: ARB Consulting Kft. Az Európai Unió soros elnökségét betöltő Horvátország 2020. február 21-én közzétette az az elektronikus hírközlésben a magánélet tiszteletben tartásáról és a személyes adatok védelméről szóló rendelet (ePrivacy rendelet) legújabb tervezetét. Az Európai Bizottság által eredetileg 2017-ben beterjesztett rendelet eredetileg

Bővebben »

A NAIH határozata a jogos érdek jogalapként történő alkalmazásának követelményeiről

Last Updated on 2020-10-27 by Admin_Arbconsulting A NAIH határozata a jogos érdek jogalapként történő alkalmazásának követelményeiről Szerző: Buzás Péter SZENIOR ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG TANÁCSADÓ A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2019. március 4-én kelt határozatában egy követeléskezelő cég adatkezelésével kapcsolatban állapította meg a jogszerűség követelményének, a célhoz kötöttség és az adattakarékosság elvének, illetve a

Bővebben »

Először bírságolt a NAIH a GDPR alapján

Last Updated on 2020-10-27 by Admin_Arbconsulting Először bírságolt a NAIH a GDPR alapján Szerző: dr. Buzás Péter SZENIOR ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG TANÁCSADÓ A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2018. december 21-én kelt határozatában két érintetti jogosultság – a hozzáféréshez és az adatkezelés korlátozásához való jog – sérelmét állapította meg, amely miatt 1.000.000 forint bírságot

Bővebben »

Gyakran ismételt kérdések

Mi a személyes adat?

Minden olyan adat, tény, információ, vélemény, amely egy természetes személyre vonatkozik. A leggyakoribb személyes adatok például a név, a különböző állami nyilvántartásokhoz tartozó azonosítók (adóazonosító jel, TAJ szám stb.), de ide tartoznak az egészségi állapotunkkal kapcsolatos információk, illetve például a munkahelyi tevékenységünkkel kapcsolatos adatok is.

ADATKEZELŐNEK MINŐSÜLÖK-E?

Minden természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, hatóság, entitás, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének körülményeit meghatározza (az adatkezelés célját vagy eszközeinek lényegi elemeit), adatkezelőnek minősül. Ez alapján például mindenki, aki munkavállalókat foglalkoztat adatkezelő.

MI AZ A GDPR?

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet. Ez a jogszabály gyakorlatilag egységes adatvédelmi szabályozást vezetett be az uniós tagállamokban. Emellett GDPR a korábbiakhoz képest szigorúbb előírásokat tartalmaz, az adatvédelmi szabályok megszegése esetén pedig súlyos büntetést helyez kilátásba.

Milyen szabályoknak kell megfelelnem a GDPR alapján?

A GDPR alapvetően megtartotta a korábbi szabályozás felépítését, azonban azokhoz képest több adminisztratív terhet ír elő az adatkezelők számára. Ebbe a körbe tartozik az adatkezeléssel kapcsolatos információs dokumentumok (tájékoztató, szabályzat) és eljárásrendek (hozzáférés kiosztás, érintetti jogok gyakorlása) kidolgozása, személyes adatok kezelésének nyilvántartása, adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzése, illetve az adatvédelmi incidensek kezelése. Az adatkezelők kötelesek átláthatóvá tenni a tevékenységüket, valamint igazolni a GDPR és a tagállami jogszabályoknak való megfelelést.

MI AZ ADATKEZELÉS?

A személyes adatokon, a személyes adatokkal végzett művelet vagy az ilyen műveletek összessége. Gyakorlatilag minden olyan – online vagy offline – tevékenység ide tartozik, amely a személyes adatokat érinti.

MIKOR VONATKOZIK RÁM A GDPR?

Amennyiben az adatkezelő az EU valamely tagállamának területén rendelkezik székhellyel vagy a tevékenységének központja egy tagállamban van.

Árajánlat kérés

Arajanlat

ARB Consulting Kft.
2018 © Minden Jog Fentartva.

| Design by Vágó Ádám    
| Content by Kránicz Dániel

„A pesszimista minden lehetőségben látja a nehézséget;
az optimista minden nehézségben meglátja a lehetőséget.”

(Winston Churchill)

bemutatkozás

Az ARB Privacy Consulting Kft. egy szellemi műhely, olyan szakmai közösség, ahol a hagyományos tanácsadói tevékenység értékeinek megőrzése mellett új és rugalmas keretek között dolgozunk.

Tanácsadó Irodánk az ügyfelet „partnerként” kezeli: a feladatokat mindig vele szoros együttműködésben valósítjuk meg, nem „csak” tanácsot adunk, hanem rugalmasan, eredményorientáltan segítjük megbízóinkat. A partnereinknek nyújtott, hosszú távra szóló megoldások biztosítják egyben a mi hosszú távú fejlődésünket is. Ezen alapul a jövőnk. Csapatmunkában dolgozunk. Komplex szolgáltatást nyújtunk, ami nem létezhetne egymás tisztelete és megbecsülése nélkül. Képesek vagyunk együttesen, a Tanácsadó Irodánk égisze alatt összefogott különböző szakterületek együttese által a problémamegoldást rendszerszemléletben kezelni.

Filozófiánk gondolatisága és értékrendünk: „Egy pesszimista minden lehetőségben látja a nehézséget; egy optimista minden nehézségben meglátja a lehetőséget.” (Winston Churchill)

Küldetésünk: Tudásunkkal megoldáshoz segítjük megbízóinkat. Cselekvésünkkel a küldetésünk teljesítését szolgáljuk, ami megegyezik az ügyfelek érdekével.

Tényezők sora szól amellett, hogy miért bennünket válasszanak, miben vagyunk úgymond „mások”, illetve miért érdemes megbízni a szakértelmünkben.

ami melletünk szól

Alapelvünk, hogy küzdünk és győzünk.

Munkánk jellemzője a rugalmasság, a kreativitás és igényesség. Hangsúlyt helyezünk arra, hogy szolgáltatásainkat az ügyfél egyedi szükségletei és igényei alapján nyújtsuk. Testreszabott megoldásokkal állunk elő, melyről meggyőződéssel hisszük, hogy azok megbízónk célját szolgálják. Munkánk során konkrét kihívásokra keressük a választ. Nem dolgozunk kész receptekkel.

Hiszünk az interaktív kapcsolatokban. Érdemi és folyamatos együttműködésre törekszünk ügyfeleinkkel, a bizalmon alapuló hosszú távú személyes és online kapcsolatok kiépítésére és fenntartására.

Építünk a kölcsönös bizalomra és megbecsülésre. Tiszteljük a megbízókat, a versenytársakat és a kölcsönös tiszteletet elvárjuk tőlük is. Egy előzetes tárgyalás a leendő megbízásról, még nem jelenti azt, hogy el is vállaljuk a munkát.

Felelősségteljesen tesszük vállalásainkat, ami garanciát jelent arra nézve, hogy a megbízást a legjobb tudásunk szerint teljesítjük.

Törekszünk a kölcsönös előnyökön alapuló hosszú távú partnerkapcsolatok kialakítására.

munkatársaink

dr. Révész Balázs
Ügyvezető

dr. Amigya Andrea
Adatvédelmi és információszabadság szakértő, tanácsadó

dr. Buzás Péter
Adatvédelmi és információszabadság szakértő, tanácsadó

dr. Rákos Zsuzsanna
Adatvédelmi és információszabadság szakértő, tanácsadó

Magyarázat a GDPR-ról

Szerkesztő(k): Dr. Buzás Péter, Dr. Péterfalvi Attila, Dr. Révész Balázs

Szerző(k): Dr. Árvay Viktor, Dr. Bendik Tamás, Dr. Bojnár Katinka, Dr. Buzás Péter, Dr. Eszteri Dániel, Dr. Majsa Ágnes, Dr. Osztopáni Krisztián, Dr. Péterfalvi Attila, Dr. Révész Balázs, Dr. Sziklay Júlia

Kiadás dátuma: 2021.október

A kötet célja, hogy világos nyelvezettel és közérthetően, mégis a szakértő szemével mutassa be az Európai Unió adatvédelmi keretrendszerének alapját képező rendelet egyes előírásait, jogintézményeit. Mindezt úgy, hogy a leírtakat az adatvédelem iránt elkötelezett szakértők, az adatkezelők és adatfeldolgozók, a jogalkalmazók, illetve a terület iránt érdeklődő laikusok a gyakorlatban is hasznosítani tudják.

A kötet létrejöttében és hatályosításában az adatvédelem terén kiemelkedő tudással rendelkező szakemberek, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jelenlegi és volt munkatársai vettek részt, ennek köszönhetően az anyagba a rendelet alkalmazandóvá válása óta eltelt három év során felgyülemlett gyakorlati ismeretei mentén az újdonságok, a legfontosabb jó gyakorlatok, illetve a jogalkalmazási tendenciák is belekerültek.

A kötetben kifejtettek további megértését segítik a rövidítések jegyzéke, valamint a magyarázat végén található további információk. Ezek közül is kiemelnénk az egységes európai joggyakorlat formálásában kiemelt szerepet játszó különféle szakanyagokat, különös tekintettel az ún. 29. cikk szerinti Adatvédelmi Munkacsoport által elfogadott dokumentumokra, valamint az Európai Adatvédelmi Testület a hatályos szabályozás szempontjából jelentős iránymutatásaira. Emellett a kötetet kiegészítettük azokkal a – hazai és nemzetközi – bírósági döntésekkel, hatósági állásfoglalásokkal és határozatokkal is, melyek a jogalkalmazást segíteni, orientálni hivatottak. A hatályosított és kibővített kézirat továbbá tartalmazza az annak lezárásáig, azaz 2021. május 31-éig elfogadott és hatályba lépett, a rendelethez és az ún. Bűnügyi Irányelvhez kapcsolódó legfontosabb jogszabályokra történő hivatkozásokat is.

A könyv megvásárolható

Magyarázat a GDPR-ról

Jelen kötet célja az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletében foglalt rendelkezések strukturált és szisztematikus elemzése, amely egyúttal tekintettel van az új uniós szabályozás által szükségessé tett nemzeti jogalkotás eredményére is. Ennek megfelelően a kötet a rendelet szabályainak ismertetése mellett bemutatja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb releváns törvények parlament által már elfogadott módosításait is. A kötet továbbá röviden figyelmet szentel az uniós „Adatvédelmi csomag” másik elemének, az úgynevezett rendőrségi irányelvnek is.

Jelen kötet szerzői gárdáját a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jelenlegi és volt munkatársai alkotják.

Köztük Buzás Péter és Révész Balázs akik szerzőként és szerkesztőként is felügyelték jelen kötetet.

A könyv megvásárolható

1

elkészített
szabályzat

1

adatvédelmi
audit

1

elvégzett hatásvizsgálat

1

sikeres incidens
kezelés

Szolgáltatásaink

Adatvédelmi
audit

Szeretné, ha feltérképeznénk és jelentés formájában bemutatnánk az adatkezelési folyamatait?

Tovább

Adatvédelmi tanácsadás

Szeretne teljeskörűen megfelelni az Önre vonatkozó adatvédelmi előírásoknak?

Tovább

Adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás

Kötelező adatvédelmi tisztviselőt kijelölnie? Vagy csak szeretné az adatvédelmet szakértő kezekre bízni?

Tovább

Munkavállalói adatkezelések

Szeretné, ha az Ön által foglalkoztatott munkavállalók személyes adatait megfelelő módon, a jogszabályi előírások eleget téve, átlátható módon kezelni?

Tovább

Egészségügyi adatkezelések

Egészségügyi szolgáltatóként fontosnak tartja a jogszerű és szakszerű adatkezelést?

Tovább

Webáruházak adatkezelése

Webáruháza üzemeltetéséhez szüksége van szakszerű adatvédelmi tanácsadásra?

Tovább

Információszabadság

Közfeladatot ellátó szervként maradéktalanul meg szeretne felelni az átláthatóság követelményének?

Tovább

ARB-campus

Szeretné munkavállalói adatvédelmi tudatosságát növelni? Figyelmébe ajánljuk rendszeres adatvédelmi oktatásainkat.

Tovább

Visszaélés bejelentés

Felkészült már a visszaélés bejelentési rendszerrel kapcsolatos teendőkre?

Tovább

Referenciáink

Az ARB Privacy Consulting Kft. a hazai nagyobb és kisebb vállalkozásoknál, közfeladatot ellátó szerveknél, intézményeknél folytatott le auditokat, végez adatvédelmi tanácsadást, megfelelésre felkészítést, valamint belső oktatásokat, emellett tanácsadói szerződések keretében nemcsak az adatvédelmi tisztviselői, de a belső tisztviselőknek is nyújt támogatást. Referenciáinkról érdeklődjön Tanácsadó Irodánkban személyesen.

Ismerd meg szakértői csapatunkat

Az ARB Privacy Consulting Kft. arra törekszik, hogy egyesítse az adatvédelem hatósági felügyelete során megszerzett tudást a piaci gyakorlatokkal és tapasztalatokkal. Munkatáraink a hazai piacon egyedülálló elméleti tudással és szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek. Tevékenységük pedig – összességében – három több mint három évtizedet ölel fel.

Szakértőink között megtalálható címzetes egyetemi docens, adatvédelmi és infokommunikációs szakjogász, szenior adatvédelmi és információszabadság szakértő, szenior auditor, illetve informatikai és információbiztonsági szakértő is. Szakismereteink az adatkezelés szempontjából kiemelt ágazatok mellett kiterjednek mind a köz-, mind pedig a magánszektor adatkezeléseire.

Tanácsadó Irodánk a stratégiai partnereinkkel kiegészülve összeszokott csapatként működik közre a megfelelőségi megoldások kialakításában.

Rólunk Írták

IT Business

A GDPR alapjaiban változtatta meg az adatvédelem hazai és uniós szabályozását. E változások az elmúlt év során új és jelentős kihívások elé állították az adatkezelőket, valamint az őket támogató, IT területen dolgozó szakértőket, adatvédelmi tisztviselőket is. Sokkal nagyobb mértékben kellett összehangolniuk munkájukat, hiszen a GDPR fókuszában a személyes adatok bizalmassága, integritása áll…

MADAT

Az ARB Privacy Kft. 2019. március 1-jén rmegrendezi az 1. Adatvédelmi Tisztviselők Bálját. A Magyar Adatvédelmi Tudatosságért Társaság Egyesülete (MADAT) örömmel értesült e kezdeményezésről, és támogatja a rendezvényt. Reményünket fejezzük ki, hogy minél több, az adatvédelemmel foglakozó kolléga lesz ott a bálon, ahol talán kicsit ki tudunk lépni a dolgos hétköznapok taposómalmából…

Wolters Kluwer

A szakmai együttműködés, a jó gyakorlatok kialakítása és alkalmazása, valamint az adatvédelemmel kapcsolatos tudás bővítése mellett nagy igény van az olyan, kötetlenebb rendezvényekre is, ahol a szakemberek finom vacsora és zene mellett kikapcsolódhatnak…

Wolters Kluwer

A rendezvény célja Révész Balázs, az ARB Privacy Kft. ügyvezetőjének szándéka szerint az, hogy a szakmai, az előadásokat prezentáló konferenciák mellett közvetlenebb keretek között is legyen lehetőségük a szakértőknek, ügyvédeknek, adatvédelmi tisztviselőknek eszmét cserélni az adatvédelmi kérdésekről. A tematikus reggeliken a szakma számára kiemelt és aktuális témákat veszik sorra a Wolters Kluwer Kft. kiadásában megjelent Magyarázat a GDPR-ról című könyv szerzői, akik a vendégek hozzászólásainak is teret engedve igyekeznek „fogyaszthatóbbá tenni a GDPR menüjét”.

Wolters Kluwer

Az ARB Consulting Kft. által szervezett harmadik adatvédelmi reggelin ezúttal a GDPR aktuális kérdéseiről és az automatikus döntéshozatali rendszer, valamint a gépi tanulás kapcsolatáról tudhattunk meg érdekességeket.

Wolters Kluwer

Az ARB Privacy Kft. 2020. január 31-én rendezi meg az Adatvédelmi Tisztviselők Bálját a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda Márványtermében. A bál szakmai fővédnöke a Wolters Kluwer Kiadó, melynek gondozásában jelent meg a Magyarázat a GDPR-ról, személyes fővédnöke: Dr. Péterfalvi Attila címzetes egyetemi tanár, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke.

Az esemény apropóján a Bál házigazdájával, Révész Balázzsal, az ARB Privacy Kft. ügyvezetőjével, c. egyetemi docenssel beszélgettünk.

MADAT

2020. január 31-én került sor az ARB Consulting Kft. szervezésében egy gyönyörű helyszínen – a Széchenyi Gyógyfürdő márványtermében – az Adatvédelmi Tisztviselők 2. báljára. A bál szakmai fővédnöke a Wolters Kluwer Kiadó, míg a személyes fővédnök Dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke volt…

Millásreggeli

Barna Balázs, a Transferwise európai expanzióért felelős vezetője volt az óra első felében a vendégünk. Mit kell tudni a cégről? Mivel foglalkozik? Mit tud, amit a bankok nem? Az adatvédelem nemzetközi napján, megbeszéltük, hogy mit csinál egy adatvédelmi tisztviselő. Ehhez dr. Révész Balázs, adatvédelmi tanácsadó, az ARB Privacy Consulting Kft. ügyvezetője volt a segítségünkre.

Wolters Kluwer

December 3-án rendezték meg a Mezzo Music Restaurantban a negyedik adatvédelmi reggelit, amelyen az ARB Privacy Consulting Kft. ügyvezetője dr. Révész Balázs mellett, dr. Majsa Ágnes a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Engedélyezési és Incidensbejelentési Főosztályának vizsgálója, valamint Szöllősi Tibor a LegalITLab Kft. ügyvezetője tartott előadást.

ISACA Budapest Chapter

Szeretnénk a figyelmedbe ajánlani az idén első alkalommal megrendezésre kerülő Adatvédelmi Tisztviselők Bálját.

Az ARB Privacy Kft. és a Wolters Kluwer Hungary Kft. szervezésében kerül megrendezésre 2019. március 1-én – hagyományteremtő céllal – az I. Adatvédelmi Tisztviselők Bálja a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda Márványtermében.

Blog

Mindent amit tudni kell a GDPR-ről!

Adatvédelmi állásfoglalás

Last Updated on 2020-12-03 by Admin_Arbconsulting Adatvédelmi állásfoglalás Szerző: ARB Consulting Kft. 1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2020. szeptember 16-án kelt állásfoglalásában azt vizsgálta, hogy milyen feltételek mellett üzemeltethet egy gazdasági társaság a tulajdonában lévő gépjárművek kabinjainak elején útfigyelő, felvételt készítő fedélzeti kamerákat. Az állásfoglalás alapjául szolgáló megkeresés szerint a társaság a fedélzeti

Bővebben »

Módosulnak az érintetti jogok gyakorlásának és a jogorvoslati lehetőségek igénybevételének szabályai

Last Updated on 2020-12-03 by Admin_Arbconsulting Módosulnak az érintetti jogok gyakorlásának és a jogorvoslati lehetőségek igénybevételének szabályai Szerző: ARB Consulting Kft. 2020. május 5-én hatályba lépett a veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 179/2020. (V. 4.) Korm. rendelet(Rendelet), amely jelentősen módosítja az érintetteket az adatkezelés vonatkozásában megillető jogok gyakorlásának, a

Bővebben »

A munkaerő-kölcsönzők adatkezelői státusza

Last Updated on 2020-12-03 by Admin_Arbconsulting A munkaerő-kölcsönzők adatkezelői státusza Szerző: ARB Consulting Kft. „A munkaerő-kölcsönzés a legelterjedtebb atipikus foglalkoztatási forma, számosságában a legnagyobb volumenű” állapítja meg a Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetsége.[1] A munkaerő-kölcsönzés a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 214. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenység, amelynek keretében a

Bővebben »

Megjelent az ePrivacy rendelet legújabb tervezete

Last Updated on 2020-12-03 by Admin_Arbconsulting Megjelent az ePrivacy rendelet legújabb tervezete Szerző: ARB Consulting Kft. Az Európai Unió soros elnökségét betöltő Horvátország 2020. február 21-én közzétette az az elektronikus hírközlésben a magánélet tiszteletben tartásáról és a személyes adatok védelméről szóló rendelet (ePrivacy rendelet) legújabb tervezetét. Az Európai Bizottság által eredetileg 2017-ben beterjesztett rendelet eredetileg

Bővebben »

A NAIH határozata a jogos érdek jogalapként történő alkalmazásának követelményeiről

Last Updated on 2020-10-27 by Admin_Arbconsulting A NAIH határozata a jogos érdek jogalapként történő alkalmazásának követelményeiről Szerző: Buzás Péter SZENIOR ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG TANÁCSADÓ A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2019. március 4-én kelt határozatában egy követeléskezelő cég adatkezelésével kapcsolatban állapította meg a jogszerűség követelményének, a célhoz kötöttség és az adattakarékosság elvének, illetve a

Bővebben »

Először bírságolt a NAIH a GDPR alapján

Last Updated on 2020-10-27 by Admin_Arbconsulting Először bírságolt a NAIH a GDPR alapján Szerző: dr. Buzás Péter SZENIOR ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG TANÁCSADÓ A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2018. december 21-én kelt határozatában két érintetti jogosultság – a hozzáféréshez és az adatkezelés korlátozásához való jog – sérelmét állapította meg, amely miatt 1.000.000 forint bírságot

Bővebben »

Gyakran ismételt kérdések

Mi a személyes adat?

Minden olyan adat, tény, információ, vélemény, amely egy természetes személyre vonatkozik. A leggyakoribb személyes adatok például a név, a különböző állami nyilvántartásokhoz tartozó azonosítók (adóazonosító jel, TAJ szám stb.), de ide tartoznak az egészségi állapotunkkal kapcsolatos információk, illetve például a munkahelyi tevékenységünkkel kapcsolatos adatok is.

ADATKEZELŐNEK MINŐSÜLÖK-E?

Minden természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, hatóság, entitás, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének körülményeit meghatározza (az adatkezelés célját vagy eszközeinek lényegi elemeit), adatkezelőnek minősül. Ez alapján például mindenki, aki munkavállalókat foglalkoztat adatkezelő.

MI AZ A GDPR?

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet. Ez a jogszabály gyakorlatilag egységes adatvédelmi szabályozást vezetett be az uniós tagállamokban. Emellett GDPR a korábbiakhoz képest szigorúbb előírásokat tartalmaz, az adatvédelmi szabályok megszegése esetén pedig súlyos büntetést helyez kilátásba.

Milyen szabályoknak kell megfelelnem a GDPR alapján?

A GDPR alapvetően megtartotta a korábbi szabályozás felépítését, azonban azokhoz képest több adminisztratív terhet ír elő az adatkezelők számára. Ebbe a körbe tartozik az adatkezeléssel kapcsolatos információs dokumentumok (tájékoztató, szabályzat) és eljárásrendek (hozzáférés kiosztás, érintetti jogok gyakorlása) kidolgozása, személyes adatok kezelésének nyilvántartása, adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzése, illetve az adatvédelmi incidensek kezelése. Az adatkezelők kötelesek átláthatóvá tenni a tevékenységüket, valamint igazolni a GDPR és a tagállami jogszabályoknak való megfelelést.

MI AZ ADATKEZELÉS?

A személyes adatokon, a személyes adatokkal végzett művelet vagy az ilyen műveletek összessége. Gyakorlatilag minden olyan – online vagy offline – tevékenység ide tartozik, amely a személyes adatokat érinti.

MIKOR VONATKOZIK RÁM A GDPR?

Amennyiben az adatkezelő az unió valamely tagállamának területén rendelkezik székhellyel vagy a tevékenységének központja egy tagállamban van.

Ajánlat kérés

Arajanlat

ARB Consulting Kft.
2018 © Minden Jog Fentartva.

| Design by Vágó Ádám    
| Content by Kránicz Dániel

error: Content is protected !!